Aplicacions

Les aplicacions que usen les i els alumnes requereixen supervisió i creació de documents per part de diferents estaments responsables:

 

    • Control de dades – CIPDI
    • Tutorials dirigits a professorat – coordinació TIC
    • Tutorials dirigits a alumnat – professorat

 

El responsable de mantenir actualitzat el llistat d’aplicacions que usen les i els alumnes és la coordinació TIC de l’escola, la comissió digital també disposa d’accés.