Presentació de la EDC

En el PEC del centre es detallen les dades de contextualització general del centre. Pel que fa als aspectes sobre tecnologia digital, cal tenir en compte que el centre fa anys que ha fet una clara aposta per la digitalització.

Tot l’alumnat i professorat disposa d’un usuari corporatiu (eines Microsoft Office) que els permet tenir serveis com el correu electrònic o l’emmagatzematge al núvol. Total la comunicació del centre es realitza a través d’aquests usuaris.

Endemés, l’escola aposta pel model 1×1. Els i les alumnes de Cicle Superior de Primària i fins a 4t d’ESO, disposen d’un ordinador de propietat que porten cada dia al centre o quan es requereix. De la mateixa manera, el centre posa a disposició un ordinador i pissarra digital a totes les aules i uns quants a la sala de professors a disposició de qui el necessiti.

Estratègia Digital del Centre (EDC)