Centre

Distingim l’anàlisi en les següents línies:

    • Estratègia, lideratge i gestió
    • Seguiment, avaluació i millora
    • Infraestructura i serveis digitals
    • Metodologies

Caldrà marcar els objectius de millora per a cada línia d’acció.

SEGUIMENT, AVALUACIÓ I MILLORA

Punts forts

L’ús de les tecnologies es troba reflectit en els diversos documents del centre (PEC, NOFC, PGA, programacions d’aula…).

El centre, a través dels seus serveis informàtics externs coordinats per la FECM, fa un seguiment dels usos d’Internet i, a partir d’aquesta informació pren decisions com, per exemple aplicar les pertinents mesures de filtració de contingut.

Un percentatge significatiu de les famílies és competent digitalment per poder fer el seguiment dels seus fills/es (control de registres, accés a tasques telemàtiques i altres).

Punts febles

El centre no té establert el procediment per tal que les seves bones pràctiques en tecnologies es difonguin a través del seu web. La creació d’aquest espai EDC ha de ser part de la solució.

INFRAESTRUCTURA I SERVEIS DIGITALS

Punts forts

També disposem d’una aula d’invovació edicativa, una aula RTC Hipàtia.

Tots els espais de treball del centre disposen de connectivitat a la xarxa del centre i a Internet.

Totes les aules i espais del centre disposen de pissarra digital o projector i un ordinador connectat a Internet.

El centre disposa d’una zona de professors, una zona d’alumnes i una zona de famílies a manera d’intranet de centre (Alexia Aula, Alexia Família i eines Microsoft Office).

El centre utilitza un sistema de gestió de seguiment dels alumnes a través de la plataforma de gestió Alexia.

El centre ha establert un protocol per a la resolució d’incidències tècniques però es considera que cal millorar-lo, integrar-lo a través de la plataforma Alexia de gestió.

El centre té un pla amb prioritats per a l’actualització i renovació de l’equipament TAC.

Punts febles

El centre no té coneixement de l’equipament tecnològic de l’alumnat a la llar (connectivitat, ordinador i/o d’altres dispositius equivalents).

El centre no disposa de partida econòmica específica per a la renovació de l’equipament TAC. Ha d’invertir a través de subvencions, ajudes municipals i de l’AFA de la pròpia escola.

 METODOLOGIES

Punts forts

La tecnologia és present al centre de forma transparent. Se’n fa ús però sempre amb una finalitat metodològica clara.

Punts febles

El centre no té concretat el desplegament de la competència digital per cursos i per conceptes clau adaptada a la formació d’EDC.

ital, però no n’hi ha d’avaluació de les diferents dimensions de la competència.