Documentació bàsica

El centre treballa a partir de dues eines bàsiques:

 • Plataforma de gestió Alexia d’Educaria (Alexia gestió, Alexia aula, Alexia famílies)
 • Eines Microsoft Office per a professorat i PAS i alumnat (control familiar fins a PRI4)

El seguiment de l’alumnat, acadèmic i personal, es fa a través de la plataforma Alexia:

 • Seguiment acadèmic (professorat)
    • Avaluació i informes – plataforma de gestió i comunicació d’Alexia
    • Registre d’aula – plataforma de gestió i comunicación d’Alexia (les famílies hi tenen accés a partir de la plataforma i App per a mòvils)
  • Seguiment acadèmic (famílies)
     • P3 a PRI4 – unitat compartida OneDrive d’Office
     • PRI5 a ESO4 – quadern del profesor integrat a la plataforma de gestió Alexia
   • Seguiment personal (tutories)
      • Seguiment tutorial – en procés de digitalització
       • Curs 2021-22 – fitxes de seguiment digitalitzades
       • Curs 2022 -23 – seguiment tutorial a través de la plataforma Alexia
      • Seguiment DOIP – en procés de digitalització
       • Curs 2021-22 – CAEI i COS unitat compartida
       • Curs 2023-24 – integració a la plataforma Alexia

    El centre organitza tota la documentació en unitats compartides. Aquestes unitats es comparteixen exclusivament amb grups, de tal manera que en tot moment es controla qui té accés a la informació.

    En aquestes carpetes també hi ha tota la informació que necessita el centre. Des de la documentació oficial (documents de centre com el PEC i les NOFC, i el PAT), passant per llistes d’alumnes (per grups-classe, al·lèrgies i intol·leràncies, necessitats educatives i ús de serveis entre altres).