Usuaris de centre

Cada membre de la comunitat escolar disposa del seu usuari corporatiu de Microsoft Office:

Aquest usuari és personal i intransferible.

A continuació es detallen els documents per a la gestió d’aquests usuaris:

    • Creació i actualització d’usuaris Office
    • Creació i actualització d’usuaris Alexia
    • Sincronització eines Microsoft Office – plataforma de gestió Alexia
    • Tasques de canvi de curs escolar

La supervisió dels usuaris i control d’accés a Internet està a càrrec de l’empresa de serveis informàtics Grey Heads subcontractada per la FECM per a les 9 escoles que formem la Fundació.